Från längtan till handling

Ordet är ett nådemedel som formar, utrustar och bevarar dig i tron, skriver Kerstin Oderhem

Jag tror att det var när jag döptes, som jag fick min första Bibel. Den var vacker i mjukt ljusbrunt skinnband med guldkanter. Mina föräldrar var bibelläsare och jag kan se dem båda framför mig, där de sitter i sina läsfåtöljer och fördjupar sig. Deras kärlek till bibelordet lockade mig och jag började så smått att läsa min Bibel men den var svår att förstå. 

I den skola jag gick lärde vi oss ett nytt bibelord varje vecka. Som vuxen har jag tänkt på att jag fick en skatt av skolan. Nio år av bibelord, som förvarats i min inre.

Under livets gång har jag reflekterat över hur bibelläsandet har sett ut i mitt eget liv i olika tider. Ibland som stor hunger och det kan resultera i att den ena bibelboken läses efter den andra, ibland en liten bit av ett kapitel varje dag, men andra gånger har det kanske bara varit en vers att leva av en vecka. Och ibland har jag levt av förrådet, det redan memorerade.

Jag läste nyss forskningsrapporten Av fri vilja, som handlar om ideella medarbetare i kyrkan. Intervjuer är gjorda i alla stift och i EFS Västerbotten. Den behandlar ingående kyrkans utmaningar och möjligheter kring ideellt medarbetarskap och engagemang. Flera av de intervjuade angav att de efterlyser kristen fördjupning i sina församlingar. Men resultatet visar också att det är få som tagit eget ansvar under pandemin för kristen fördjupning och få angav att de läser Bibeln och ber regelbundet. 

Hur kommer vi från längtan till handling? Hur blir vi läsare på regelbunden basis? Hur tar vi gemensamt ansvar och hjälper varandra? 

Svenska bibelsällskapet arbetar med en ny översättning av Nya testamentet som ska vara färdig 2026. 2026 är det 500 år sedan Nya testamentet kom på svenska. Bibelns språk behöver ständigt arbetas med och förankras i varje generation, Bibeln behöver kunna läsas och förstås. EFS vill genom bibelsällskapet, men också bland EFS resurser, lyfta fram vikten av bibelläsningen. 

Ett av de bibelord jag memorerade i skolan var från 2 Tim 3:16–17: »Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.«

Ordet är ett nådemedel som bevarar dig i tron, håller ditt andliga liv friskt och som formar och utrustar dig. Bibelordet gör något i oss och med oss. Nu när sommaren ligger framför oss kanske du kan ta ett omtag kring din bibelläsning? Du kan gå in på EFS webb, under rubriken resurser eller på bibelsällskapets sida och ta del av material. Du kan läsa ensam eller tillsammans med andra. Du kan ta initiativ till läsning och fördjupning. Du kan genom din läsning vara en förebild för andra, kanske dina vänner, barn och barnbarn.