Ett liv av givande

Den välkände läkaren Dr. Catherine Hamlin har avlidit.

Den hedervärda barnläkaren, gynekologen och flertaligt nobelnominerade Dr. Catherine Hamlin dog 18 mars i Etiopien, 96 år gammal. Hon är kanske mest känd för sitt outtröttliga arbete med underlivskirurgi på Addis Abeba Fistula Hospital som öppnades 1974. EFS Etiopen-missionär Andreas Thornell höll i begravningsgudstjänsten.

Hur kändes det att förrätta Dr. Hamlins begravningsgudstjänst?

– Det var en stor ära att få tjäna de närmast sörjande. På grund av den pågående pandemin kunde tyvärr inte så många närvara vid begravningen. Å andra sidan blev det i stället en känslosam begravning för de kvinnor vars liv påverkats mest av Dr. Hamlins livsverk, säger Thornell.

Vad har Fistula Hospital betytt för Etiopien? 

– Arbetet som Catherine och hennes man Reginald startade har satt underlivskirurgi på kartan och är fortsatt världsledande. Över 60 000 kvinnor i Etiopien har, i stället för livslångt lidande och socialt utanförskap, fått sina kroppar läkta och sin värdighet återställd, genom gratis vård.

Vad lämnar Dr Hamlin för avtryck efter sig?

– Det handlar mycket om sättet hon gjorde det på. Dr. Hamlin tjänade människor med så stor ödmjukhet och självutgivelse. Hennes liv inspirerar oss att låta Guds omsorg för de mest behövande komma till uttryck i praktisk handling – att leva ett liv genomsyrat av Guds omåttliga kärlek.