»En process ledd av Gud«

EFS i Falköping lämnar nu Warenbergskyrkan för Mössebergskyrkan.

Den 12 november blir det återinvigningsmässa i Mössebergskyrkan – en stor dag för EFS-föreningen i Falköping. Medverkar gör biskop Åke Bonnier, jag som regional missionsledare och givetvis föreningens präst Per-Erik Aronsson, bland många andra. Under en lång process har EFS i Falköping landat i att ta över Mössebergskyrkan och lämna Warenbergskyrkan. Vägen dit började som en tanke och vision buren i bön av Per-Erik, som han sedan delat med andra. Tankarna har stötts och blötts i EFS-föreningen i öppna samtal, omröstning och bön. Man har även hållit gudstjänster på prov i Mössebergskyrkan för att se hur det skulle fungera. Efter förhandlingar och samtal med Svenska kyrkan skrevs ett avtal där kyrkan överlämnades till EFS-föreningen.

Vägen har inte alltid varit självklar – ibland har det sett omöjligt ut, andra gånger har dörrar öppnats helt oväntat. Processen har inte varit präglad av stress och alltför snabba beslut utan har fått ta sin tid. »Är det från Gud, så lägger det sig till rätta« är ett talesätt som skulle kunna passa föreningens inställning.

Vi som funnits vid sidan om på regionen har imponerats av föreningens tålamod, noggrannhet och förtröstan– och kanske ännu mer över hur Gud haft det hela i sin hand. Nu lämnar man sin kyrka som blivit sliten och behöver upprustning och får samtidigt en fräschare kyrka med bra lokaler, där man får vara som en missionsstation i ett viktigt område i Falköping. Svenska kyrkan har ekonomiskt behövt begränsa antal kyrkor och verksamheter, och då har EFS passat som hand i handske för att arbeta missionellt i Mösseberg. 

Det är med förväntan vi ser vad Gud vill med detta och vilka nya steg föreningen kan ta i Falköping. 

En sådan här händelse ger hopp för hur Gud kan öppna nya vägar att nå ut med evangeliet och möta människor där de är. Där kan EFS få ha en viktig betydelse i vårt land som den inomkyrkliga organisation vi är. På det här sättet blir Falköpings EFS ett exempel och en uppmuntran för oss andra hur Gud öppnar dörrar och har omsorg om EFS – men framför allt om de människor som finns i Falköping. Kort sagt: Gud är god!