EFS riskerar förlora bidrag

Villkoren för statligt stöd till trossamfunden prövas. Den statliga utredningen under Ulf Bjereld har lagt fram sitt förslag som nu är ute på remissbehandling. Utredningen gör en seriös genomgång av trossamfundens framväxt i Sverige och en kartläggning av dess olika verksamheter.

Dagens statliga stöd till trossamfunden sker dels i form av statlig avgiftshjälp genom Skatteverket, dels genom statsbidrag som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag som utbetalas från statskassan. I dag är det olika villkor för de olika stöden och detta vill utredningen ändra på. Det ska vara samma villkor för att erhålla statliga bidrag som att bli berättigad statlig avgiftshjälp. Kravet som ställs är att mottagaren är ett registrerat trossamfund. Skulle detta förslag förverk­ligas innebär det att EFS förlorar möjligheten att få statsbidrag.