Det finns rikedom i det lilla

Under detta missionsår fokuserar vi särskilt på Dalarna. Här träffar vi prästen Karolin Baesch som berättar om verksamheten i Jakobsgården i Borlänge.

Karolin började i oktober förra året som ny präst i Jakobsgården i Borlänge.

– Denna församling är fylld av så underbara människor som gör så mycket i ödmjukhet och de ser det inte alltid själva. Det  finns så mycket liv, kärlek och stöd i förbön för varandra, säger hon och fortsätter: 

– Min reflektion av Corona är att det är så lätt att bli påverkad av den här världen med sina glamorösa bilder och stora siffror. Men vi ska inte förakta det lilla, för där finns det rikedom. Varje söndag kommer underbara kristna som troget i alla år har bett för Borlänge och det är fantastiskt!

I församlingen finns bland andra Charlott och Bosse Liss. Charlott spelar piano på  gemenskapskvällar, men hon är ännu mer hemma bakom cellon. 

– När hon spelar är det som att vara  på en konsert, man bara njuter. Bosse spelar också musik men tjänar nu i församlingen genom att  hitta lösningar för våra digitala gudstjänster, säger Baesch. 

I en av församlingens bibel- och bönegrupper är många av deltagarna långt över 70 år. De flesta av dem har aldrig varit ute i det digitala, men efter lite tålamod träffas  gruppen nu online. 

– Det är så givande att få be och prata om Bibeln tillsammans. Bara häromdagen var det faktiskt med två nya. Man reflekterar kanske inte så mycket över det själv, men bön har  makt. Jesus är verksam och han rör vid ett hjärta i taget. Det finns styrka i de mindre gemenskaperna.

Jakobsgården har också sen många år tillbaka en internationell bibel- och bönegrupp dit många  studenter sökt sig. Det ligger på församlingens hjärta att de som är med där också ska känna sig hemma i EFS, så även den verksamheten blir en del av gemenskapen. Som samarbetskyrka har de  en bra relation med kyrkoherden och Svenska kyrkan, vilket Karolin menar inte alltid är självklart.

– Vi får utforska tillsammans hur vi kan vara kyrka mitt i detta med många olika språk och många olika begåvningar. Det är en utmaning där vi behöver vägledning från Jesus varje dag.

Som ny präst tillkommer ofta många nya idéer och i församlingen pågår samtal om nya saker de vill göra.  

– Mycket av det går inte att genomföra nu på grund av Coronans begränsningar. Det är frustrerande när saker inte blir som vi tänkt, men det är också väldigt fint. Jag tycker Corona tar oss bortom alla koncept, bortom det som vi själva kan göra och i det möter vi Jesus, på riktigt. Där blir teologin inte bara logik utan även logos, det levande ordet.

Efter ett samtal med mycket glädje avslutar Karolin med en ton av allvar. 

– Att ha ett hjärta för Borlänge är också att ha hjärtesorg. Denna staden är så utsatt, det är mycket oroligheter och precis i närheten till vårt kapell har det varit två skjutningar. Vi behöver mycket förbön. Vi behöver ljus och vi behöver Jesus. Pluset, fördelen, ligger aldrig hos oss. Vi har alltid minus på vår sida och just nu är kanske minuset extra stort. Men det gör inget. För Jesus korsar våra minus och gör det till plus.