Bär budskapet genom kommunikation och insamling

Genom sådant som foldrar, insamlingskampanjer, webbnärvaro och föreningsutskick kanaliserar avdelningen missionsbudskapet. För insamlingsstrategen handlar det om mer än pengar.

Den stora utmaningen i EFS insamlingsstrateg Josefin Norstedts arbete just nu är att nå årets budgetmål.

– Årsmötet fattade beslut om en hög ambition för insamlingen i år som hela rörelsen behöver ta ansvar för.

Även om det konkret handlar om att få in pengar, ser Josefin ett annat perspektiv.

– Som rörelse har vi fått ett missionsuppdrag, för att genomföra det behövs resurser.

Arbetet med insamling innebär svåra avvägningar.
Å ena sidan vet hon att konkreta kampanjer ofta ger ett större insamlingsresultat, å andra sidan är rörelsens långsiktiga hållbarhet beroende av gåvor till hela budgeten.

– Vår utmaning är alltid att se till att samtliga delar av missionsarbetet har stark finansiering.

Josefins vision för EFS insamlingsarbete är att det har en stark lokal förankring.

– Jag vill skapa mer gräsrotsengagemang, att fler på lokal nivå vill vara ambassadörer för EFS. Som kansli kan vi stötta med information och kunskap, men engagemanget behövs på lokal nivå. 

Hallå där Jonatan Knutes grafisk formgivare på EFS och Budbäraren.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Att vi har så mycket att göra. Alltså, det finns så många kanaler och media där vi kan utveckla EFS närvaro och den bild vi ger av oss själva.

Hur tänker du kring EFS formspråk?

– Det är viktigt att rörelsen kan känna igen sig i den bild vi ger av EFS. Det måste finnas en ton i formspråket som våra medlemmar kan identifiera sig med.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

– Det är nog just det, att kunna identifiera »hur EFS ser ut« eftersom den bilden kan variera väldigt mycket från en förening till en annan.

Vad gör du när kreativiteten sinar?

– Något annat. Kör jag fast så hjälper det ofta att gå över till något annat projekt ett tag. Eller sätta sig och bläddra i en tidning.