Aktuella politiska frågor uppe på kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två gånger varje höst. Inför kyrkomötet denna höst har över 100 motioner kommit in. Bland annat inomkyrkliga, praktiska frågor som att införa enhetsvalsedlar i kyrkovalet, men även en del motioner av politisk natur – som att uttala klimatnödläge och utforma riktlinjer för kyrkans fredsarbete.

– Det finns många frågor jag tror kommer bidra till debatt, säger Elisabeth Sandlund, ledamot i EFS styrelse samt ledamot i kyrkomötet. 

– Bland annat finns det en motion som efterfrågar att se över hur det diakonala arbetet kan påverkas av den så kallade »angiverilagen« (att anställda inom offentlig sektor blir skyldiga att anmäla papperslösa till migrationsverket och polis), blir en verklighet. Svenska kyrkan är ju inte direkt berörd, men lagen kan ändå få konsekvenser på lång sikt och frågan behöver bearbetas. En annan motion som jag hoppas bidrar till debatt lyfter att samarbetskyrkor måste få inspirera övriga församlingar i Svenska kyrkan – det är ju helt rätt! 

Under september kommer kyrkomötets utskott bearbeta de motioner och skrivelser som kommit in. Varje utskott gör sedan ett protokoll av sitt arbete som redovisar den diskussion som skett, sammanfattar motionen och föreslår att säga ja eller nej. I november fattar sedan kyrkomötet beslut om de bearbetade motionerna.