För Marie-Louise är ledarskap en naturlig del av varje förkunnelse, ett ämne vi måste undervisa om: »Jag tänker att varje predikan är en halvtimme, tjugo minuter som ska ge redskap för mig som kristen resten av veckan«.