Behoven fortsatt stora i irak

Den akuta fasen i hjälparbetet bland IS-flyktingarna i irakiska Kurdi­stan är i stort sett över. Men fortfarande finns många hål att fylla i biståndsarbetet.

Ett rikt arv med nya förutsättningar

EFS internationella arbete växer. 2010 hade rörelsen drygt tre utsända missionärer, i dag är de 14 stycken. Under årskonferensen berättade EFS internationelle missionssekreterare Erik Johansson om hur gamla relationer vårdas, de nya infallsvinklarna och om de kommande satsningarna.