Hjälpen når fram!

Barnen är särskilt drabbade av torkan och en följd är att de drabbats av sjukdomar på grund av näringsbrist och att de blivit för svaga för att orka gå till skolan.

Den 7 mars påbörjade EFS tillsammans med Mekane Yesus-kyrkans utvecklingsarbete DASSC ett nödhjälpsprojekt i Tigray, norra Etiopien. 10 000 barn i 20 skolor får nu ett mål näringsgröt, så kallad Faffa eller Famix, om dagen. Familjer, ideella och anställda vid det lokala kontoret jobbar för att effektivisera nödhjälpen.

Girma Aseffa, skoldirektör på Majalemskolan vittnar om det positiva resultatet.

– Innan vi påbörjade projektet var det många barn som var frånvarande, på grund av att de helt enkelt inte orkade komma. Nu kommer alla, fulla av energi, och deltar aktivt i undervisningen.

Desta Hadare, direktor på DASSC i Tigray, vittnar också om det goda resultatet från projektet. Han ser dessutom att barn nu har gått upp i vikt och tillfrisknat från sjukdomar som kommit av undernäringen.

– Behovet av extra mat kommer att finnas ända fram till nästa skördeperiod i december 2016. Fram till dess har inte bönderna något nytt att äta.

Ditt fortsatta stöd behövs!