Visionen lever vidare

EFS Västsverige tar över driften av Luthagård. I linje med Guds tanke söker distriktet vägen framåt för gården.

År 1981 fick Lisa Andersson och Karin Arnmarker en vision om att Luthagård skulle kunna vara en andlig mötesplats. Genom Guds ledning köptes gården in. Den gjordes i ordning och en verksamhet växte fram. Sedan 2004 har Gun och Leif Holmqvist varit föreståndare på gården. De avtackades vid en gudstjänst i gårdens kapell den 8 april 2018. Detta efter många år med gott om tecken på Guds omsorg, närvaro och människors gudsmöten. Nu är gården skänkt till EFS i Västsverige från EFS Luthagård. Från många finns en stor tacksamhet till Gun och Leif samt till Lisa och Karin för vad denna gård fått betyda genom åren. Inte minst från alla som här har fått lära känna Jesus. Det har skett vid läger, kurser, gudstjänster och inte minst genom de vittnesbörd som besökare mötts av.

Nu går arbetet in i en ny fas där distriktet söker en väg framåt som ligger i linje med Guds tanke. Det finns flera som gärna vill gå in i ett arbete för att föra visionen vidare och distriktet hoppas och ber om Guds ledning in i framtiden. En spännande fortsättning följer samtidigt som vi ser tillbaka med tacksamhet över allt Gud gjort genom åren och vad det har fått betyda. Vi riktar också ett varmt tack till alla dem som tjänstgjort på gården under årens lopp.

Det finns mycket att berätta om gården och mer information finns att hitta på luthagard.se.