Luthagårdskyrkan fyllde tio år

Jubileet firades med festmiddag, minnenas afton, mässa och tårtbuffé.

Att Luthagård i Ed, Dalsland, är en plats där himlen är nära jorden, märks bland annat genom vittnesbördet om alla de människor som här har fått sina liv förvandlade av Gud. Det är nu 51 år sedan Luthagård köptes in av väninnorna Lisa Andersson & Karin Arnmarker. Visionen var (och är ännu) att skapa en andlig mötesplats där många skulle få lära känna Jesus Kristus och ges möjlighet att växa i tro.

Under lördagskvällen fick vi höra berättelsen om gårdens historia. Distriktets ordförande Staffan Lundberg intervjuade 93-åriga Karin, om hur det hela började och med Guds hjälp växte fram, samt hur de år 1999 lämnade över stafettpinnen till Elna och Magnus Linnardsson. År 2004 tog Gun och Leif Holmqvist vid. Paret Holmqvist var på plats under jubileet och delade berättelsen om underbara ting som Gud gjorde under deras 14 år på gården. De berättade bland annat om om hur gårds-kyrkan blev till, genom att en rad entusiaster i tro ställde sina tjänster till förfogande. Från år 2018 har Berit Scott, med hjälp av sin man Ingemar, drivit gårdens arbete vidare i samma anda, med bland annat konfirmand-grupper, församlingsläger och Hela Hela Människan-retreater. 

Nu är vår bön att gården ska få fortsätta vara en välsignelse för många genom åren som kommer. Inför att Berit Scott går i pension senare i år, söker EFS i Västsverige en ny gårdsföreståndare till Luthagård.