Sveriges äldsta samarbetskyrka 50 år

Västerkyrkan, landets äldsta samarbetskyrka, firade 50-årsjubileum i mitten av september. EFS Missionsförening i Hässleholm hade under en tid på 60-talet fört samtal med Hässleholms församling om en ny kyrka på den västra sidan om järnvägen i staden. Styrelsen i missionsföreningen bestod av entusiaster som ägde en stor portion av både den vilja och det mod som krävdes för att genomföra projektet. Arkitekt Ingvar Eknor anlitades för att rita kyrkobyggnaden och i augusti 1966 invigdes Västerkyrkan av EFS dåvarande missionsföreståndare Einar Thurfjell.

I den välbesökta jubileumsmässan medverkade bland andra Lunds biskop Johan Tyrberg och missionsföreståndare Stefan Holmström. Biskop Johan underströk att Svenska kyrkan behöver EFS för bibelförkunnelsen, missionsuppdraget och lekmannaengagemanget. Stefan Holmström betonade att EFS och Svenska kyrkan berikar varandra utifrån sina speciella förutsättningar:

– EFS, med sitt väckelse-arv och betoning på det personliga engagemanget, och Svenska kyrkan, med sin breda kontaktyta där man finns med i de olika faserna i en människas liv, behövs för att komplettera varandra.