Startar internationell ungdomskommunitet

HALLÅ DÄR – Paulina Johansson

… ungdomsledare i Örby-Skene församling som håller på att starta en internationell ungdomskommunitet.

– När prästgården här blev tom gjorde några förtroendevalda ett besök i en annan församling som har en ungdomskommunitet i sin prästgård sedan år 2009. Därefter bestämde kyrkorådet att ungdomar ska erbjudas i en internationell ungdomskommunitet i Örby prästgård, som vi kallar Agapegården. Det ska också fungera som ett öppet hus några kvällar i veckan och välkomna ortens ungdomar in till gemenskap.

Vad innebär en internationell ungdomskommunitet?

– Kommuniteter kan se ut på olika sätt men vi tänker oss att man bor tillsammans som i ett kollektiv och delar en andlig gemenskap och till viss del även dagsrytm. Vi hoppas att både svenska och internationella ungdomar skall vilja bo tillsammans i vår prästgård.

Mer info på orbyskeneforsamling.se/kommuniteten/