Soul Children bryter ny mark

Soul Children är en körrörelse för tweens (barn och unga i åldrarna 10–16) som startade i Norge år 2001. I Sverige har rörelsen funnits sedan tre år tillbaka. Från och med i år kliver Equmenia in som samarbetspartner jämte Salt som är huvudman. Maria Smeds, samordnare för Soul Children Sverige, menar att rörelsen har stor ekumenisk potential som ett redskap för att nå tweens med evangeliet.

– Vi har knackat på hos olika samfund och det var Equmenia som nappade. De såg att Soul Children vore värdefullt för deras ungdomar, berättar Maria och fortsätter:

– Salt är glada och berikade av samarbetet. Vi når fler och är mer tillsammans!