Sången bär genom livet

Jonas Engström lever och andas gospel. Förra året tilldelades han Utbultstipendiet.

Ända sedan tonåren har Jonas Engström varit gripen av gospel som musikform. 

– Att sjunga gospel inkluderar hela min kropp och hela mitt jag. Både kampen och glädjen finns ofta närvarande i sångerna, vilket de allra flesta kan känna igen från sina egna liv, säger han.

I början var han med i olika gospelkörer som sångare, därefter blev han pianist. Numera är han en prisad och uppskattad körledare.  

– Att som pianist ha varit på »andra sidan« och följt en körledare underlättar mycket för mig nu när jag själv ofta leder kören. Det har helt klart gjort mig till en bättre och mer följsam körledare. 

Genom Soulful Music inspirerar Engström präster och kyrkomusiker med hjälp av föreläsningar i hela Sverige kring temat »Kören som växtplats« och »Musikens teologi«. Han samlar också årligen över tusen körsångare till Gospelfest i Malmö. 

– Det är helt klart maffigt. Oavsett om det är 1 000 sångare på Malmö Live eller 60 sångare i Höganäs Världskör där hälften har utländsk bakgrund tänker jag ofta: Var skulle dessa människor mötts, delat en stund av livet, skapat och vuxit tillsammans om inte i denna kör? 

Körsången bygger broar mellan människor samtidigt som den river murar, konstaterar han. 

Som följd av Engströms flitiga arbete tilldelades han Utbultstipendiet 2019.  

– Det känns hedrande att få det priset. På något vis är det som att cirkeln sluts, då vi sjöng många av Roland Utbults sånger när jag började sjunga i kör. 

Just nu är Engström aktuell med sin nyskrivna musiksamling Små sånger om stora ord. Med dessa sånger vill Jonas uppmuntra och utmana till nyfikna och ärliga samtal. 

– Var tid har sina ord, men när vi lever tillsammans kommer vi inte runt ord som nåd, sanning och förlåtelse. Med de här sångerna har jag försökt säga något om de orden, på ett språk som ska vara begripligt även om man inte är van att gå i kyrkan, säger han och fortsätter: 

– När vi skalar av allt som är lögn så finns sanningen där som en enkel melodi bakom allting. Jag vill också peka på att det finns en enorm kraft i våra ord. En av sångerna handlar om att ord i bästa fall kan vara som ett frö som växer till liv, eller i sämsta fall som en droppe gift. 

Till vardags är Engström och frun Emelie aktiva i Lerbergets kyrka, en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. 

– EFS har ett fantastiskt arv när det gäller musik, inte minst Lina Sandell och hennes verk. Och jag tror verkligen att EFS har en stor uppgift att fylla även i framtiden när det gäller sång och musik. Vi underskattar ofta sångernas betydelse för att forma vår tro. EFS har också en unik ställning i Sverige som missionsrörelse mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna, på så sätt kan vi inspireras och inspirera åt båda hållen när det gäller sång och musik.