Riskerna inför 2018

Det internationella missionsarbetet är den enskilt största utposten i EFS årsbudget. Om insamlingsmålet inte nås väntar drastiska åtgärder.

Det internationella missionsarbetet är den enskilt största utposten i EFS årsbudget. Om insamlingsmålet inte nås väntar drastiska åtgärder.

– Vi åstadkommer mycket med den budgetram som vi har i dag. För att bibehålla den nivån behöver vi öka budgeten med tanke på inflationen. Därför innebär varje krona under insamlingsmålet en direkt nedskärning. Om vi skulle missa målet med en miljon kronor motsvarar det ungefär hela budgeten för Eritrea eller hälften av allt evangelisationsarbete eller skolutbildning för närmare 1 000 barn. Vi kan heller inte skicka ut fler missionärer om inte budgeten ökar, säger missionssekreterare Erik Johansson.

Om budgeten inte når årets mål kan dessa nedskärningar bli nödvändiga för det internationella missionsarbetet.

  • Hela stödet till Eritrea
  • Allt studiestöd till teologisk utbildning
  • Indragen skolutbildning för 1000 barn
  • Allt projektstöd till sjukvård och sjukvårdsutbildning, sjuksköterskor och barnmorskor
  • Hälften av allt evan-gelisations-arbete
  • Hälften av allt projekt-stöd till Etiopien
  • 30 procent av all verksamhet för barn och unga