Rekordstort givande

År 2017 inkom 34,2 miljoner kr i gåvor till EFS, det bästa insamlingsresultat någonsin trots ett utmanade år där flera månader var under gåvobudgeten. De senaste fem åren har gåvorna till EFS ökat med 8,5 miljoner* samtidigt som medlemsantalet minskat med 1 313 medlemmar, från 14 562 till 13 249.

Vi frågade Johan Ericson, kommunikations- och insamlingschef på EFS hur det är möjligt att gåvorna till EFS ökat samtidigt som medlemsantalet minskat.

– Vi ser ett stort engagemang från våra medlemmar samtidigt som vi når ut med informationen om vårt missionsuppdrag både längre och vidare. Inte minst tack vara Budbäraren men också via våra övriga kommunikationskanaler.

* Siffrorna är inte justerade till dagens penningvärde.