Recension: Mötas längs vägen

De två biskoparna Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin har efter sin pensionering kommit på den lysande idén att fortsätta att mötas, men nu genom att brevväxla. Den vänskap som växte fram under gemensamma biskopsår har fördjupats genom breven de skrivit till varandra och nu låtit publicera i boken Mötas längs vägen.

Efter några inledande brev övergår korrespondensen till att knyta an till kyrkoårets växlingar – och livets växlingar. Utifrån kyrkoårstiden delar herrarna erfarenheter, tankar, minnen. Ibland blir de ganska personliga med varandra, ibland är breven mer resonerande. Ibland ställer de frågor, till varandra och till livet. Någon gång övergår breven till att bli lite predikande. Någon gång utmanar de varandra, men de är hela tiden mycket artiga.

När de skriver avhandlar de teologiska frågor och frågor som har med tidsandan att göra. Brevens innehåll kunde enklast beskrivas som reflektioner om livet, kyrkan och tron. Och det är väl precis det som är meningen. Bokens underrubrik är inte för inte »att låta tron utmanas av livet«. 

I slutet av boken finns ett förslag till hur den kan användas som underlag i en grupp där man vill samtala om livet och tron. Det förefaller mig vara ett bra sätt att läsa denna sympatiska bok, tillsammans med andra.