Öppnade vägar i Tigray

Efter fredsavtalet finns det nya möjligheter att både få information från och bidra med hjälp till de krigsdrabbade i norra Etiopien.

I november 2022 skrev parterna i Tigray-konflikten, Etiopiens regering och TPLF, Tigray People’s Libertation Front, under ett fredsavtal som bland annat utlovade nedrustning och att obehindrat släppa fram hjälporganisationer. Stängda gränser har hindrat både insynen i krigets konsekvenser och humanitär hjälp.

Vissa organisationer har kunnat verka i Tigray trots kriget, däribland EECMY-DASSC, Mekane Yesus-kyrkans biståndsorganisation. Genom stöd från EFS har bland annat mat, hygienartiklar, madrasser och filtar kunnat delas ut till internflyktingar. Chefen för DASSC, Dr Abeya Wakwoya, har nyligen besökt regionhuvudstaden Mekele och vittnar om stora behov:

– Det går inte ens att föreställa sig det lidande som vi såg på plats. Det är en humanitär katastrof på alla plan och behoven är enorma. I ett akut läge behövs nödhjälp, men vi behöver också jobba långsiktigt med återuppbyggnad av samhället och psykosocialt stöd till alla de som traumatiserats och varit med om ohyggliga upplevelser, säger Dr Abeya.