4,6 miljoner människor i behov av hjälp

Svält, plundring och förstörelse av verksamheter. Tigray står inför stora utmaningar i spåren av kriget.

Tigraykonflikten har lugnat ned sig efter det månadslånga kriget mellan rebellgruppen »Det tigreanska folkets befrielserörelse TPLF« och den etiopiska federala regeringen. Nu väntar ett intensivt arbete till följd av de stora konsekvenserna. Budbäraren har pratat med Desta Hadera som arbetar för Mekane Yesus biståndsorgan DASSC i Tigray. Han delar en alarmerande lägesrapport från konfliktens centrum – Mekele. 

– I talande stund sitter jag i vårt centrala kontor som är totalt förstört av eldgivning från tunga vapen. Jag behöver bara kliva ytterligare några steg utanför byggnaden för att mötas av människor som saknar mat och rent vatten. Kriget är synligt i vartenda hörn i Tigray, säger Desta Hadera.

Ännu är gränserna runt om regionhuvudstaden Mekele och stora delar av Tigray hårt kontrollerade av den federala etiopiska armén. Hadera bekräftar den oroväckande statistiken i efterdyningarna av konflikten – 4,6 miljoner människor har drabbats på ett eller annat sätt och är i behov av akut hjälp.

– Det är speciellt kvinnor, unga tjejer och barn som är offer. Soldater har förgripit sig sexuellt på kvinnor och senast igår (red. anm. 28 januari) hörde jag att 13 barn dog på grund av undernäring i ett internflyktingläger i Shire i Tigray. Vi befarar att den siffran kommer att stiga om internationella humanitära organisationer fortsatt nekas tillträde i regionen.

Endast lokala hjälporganisationer är tillåtna i området, vilket är förödande med tanke på de stora behoven. Därför är samarbetet med EFS särskilt viktigt, betonar Hadera, och berättar att rörelsen redan har skickat 4,6 miljoner etiopiska birr i bistånd. 

– 45 procent av det bistånd EFS skickat är redan förbrukat. Resurserna har fördelats inom Mekele, i första hand på mat men även på  madrasser, filtar och lakan. Nu har vi även ett tryck från internflyktingar som tar sig in i Mekele från olika delar av Tigray. Många är unga, har förlorat sina föräldrar och sina hem och vet inte vart de ska vända sig.

Internettrafiken har varit nedstängd sedan konflikten bröt ut i november 2020. Informationsflödet från Tigray har därför varit nästintill obefintligt men nu kan man sakta men säkert skilja på propaganda, bekräfta felaktiga uppgifter och vad som framstår som fakta. Hadera bekräftar ryktet om att eritreanska militären har utnyttjat konflikten genom att plundra sjukhus, skolor och universitet, banker och fabriker. Han hävdar att de största skadorna i regionen har orsakats av just den eritreanska armén, som för övrigt fortfarande finns kvar i Tigray. 

Mekane Yesuskyrkan har cirka 1000 medlemmar i Tigrayregionen. I skrivande stund har Hadera och hans kollegor precis försett kyrkomedlemmarna med mat och andra förnödenheter. Kyrkans anställda har inte fått sin lön på tre månader, berättar han. Vissa har dessutom förlorat sina egendomar. 

Förutom samarbetet med DASSC, stödjer EFS även en fritidsverksamhet för cirka 60 föräldralösa barn i Rama i Tigray. På frågan om hur verksamheten har klarat sig, ger Hadera ett kort svar:

– Damaged. Förstört. 

DASSC har varit i kontakt med barnen och lärarna. Alla lever men har det svårt, säger han.

Desta Hadera avslutar samtalet med att rikta ett brådskande budskap till EFS:

– Jag måste understryka att den civila befolkningen i Tigray lider. Människor är rädda och vågar inte ta sig runt fritt i Mekele. Jag har en 16-årig dotter som inte får gå utanför vårt hem utan sällskap på grund av rädsla för vad tjuvar och militären kan göra, säger han och fortsätter:

– EFS har alltid bistått oss med hjälp i tider av nöd, och vi är tacksamma att de kan fortsätta stödja oss även genom den här svåra tiden. 

Erik Johansson, EFS internationella missions-sekreterare, ser allvarligt på de uppgifter som börjar sippra fram om situationen i Tigray, och betonar att EFS uppgift är att lindra nöden. 

– Det är tydligt att hundra-tusentals människor lider svårt till följd av plundring och förstörelse mot verksamheter samt våld och övergrepp mot människor. Sam-tidigt har vi en stor utmaning med att få verifierade uppgifter om hur de olika parterna i konflikten agerar, inte minst på grund av många och motstridiga rykten. Det är inte EFS uppgift att ta ställning för någon av de olika grupperna. Vårt uppdrag är att hjälpa dem som drabbats, och den uppgiften är gigantisk. Vi kommer behöva varenda krona till att lindra nöden, rädda liv och bidra till att samhället ska kunna fungera igen.