Nytt år, nya årsmöten

Till EFS demokratiska uppbyggnad hör återkommande årsmöten. Varje år närmare bestämt, så även i år. Och en gemensam förhoppning är att det trots pandemin ska vara möjligt att genomföra dessa årsmöten fysiskt.

Därför planeras nu för dessa möten på alla nivåer inom EFS. Och för EFS riks del ser vi fram emot att träffas i Helsingborg i slutet av maj för att inspireras och fatta beslut. Temat är härligt utmanande och mycket lämpligt för en missionsrörelse: Leva mission. 

På lokalplanet brukar årsmötena komma tidigare på året, och delvis är de en förberedelse för riksårsmötet. En stående punkt på den lokala dagordningen brukar vara att välja ombud till EFS årsmöte. Det är en viktig punkt. De som väljs ska representera föreningen, inte bara sig själva.

För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på några saker. Det är exempelvis ypperligt om föreningen kan utse ombud som representerar olika åldrar – ifall de finns i föreningen. Det kan vara ett gyllene tillfälle att skola in nya generationer i föreningsrepresentationens hemligheter. Varför inte utse något ombud med mångårig vana att åka på konferens och något med obefintlig eller liten vana? Årskonferensen med årsmötet kan få bli både ett inspirationstillfälle och ett lärandetillfälle.

I en missionsorganisation som EFS är årsmötet viktigt för rörelsen. Det är då vi tillsammans ser bakåt, redovisar vad som varit och – förhoppningsvis – med tacksamhet ger de ansvariga ansvarsfrihet. Det är också då vi ser framåt genom valet av styrelse och fastställande av budget. Och så brukar det finnas möjlighet att diskutera någon eller några angelägna frågor som lyfts fram genom förslag från styrelsen eller i form av motioner från enskilda medlemmar.

Årsmötets viktigaste uppgift är att fatta beslut. Men det finns även annat som är viktigt. Dit hör de personliga mötena, att få träffas, dela åsikter, ta emot inspiration, lära sig mera om sitt sammanhang och känna stolthet över att vara en del av det. Allt detta som hör till inramningen och som vi förknippar med EFS årskonferens.

Nytt år, nya årsmöten, nya möten och möjligheter!