Nåd – mer än förlåtelse

Profeten Jesaja inspirationen till Magnus Perssons nya bok.

Hur ser en process från »ve mig jag förgås« till »här är jag, sänd mig« ut i praktiken? Magnus Persson inspireras av profeten Jesajas liv i ett försök att bena ut händelseförloppet i sin nya bok Som ringar på vattnet.

I författarens andra bok adresseras det stora behovet av att hålla ihop helheten i Guds verk med människor, samtidigt som man lär sig att rätt skilja mellan vad som är orsak och vad som är verkan.

Boken är delvis skriven under coronapandemin. Magnus Persson vill uppmuntra Kristi Kropp till att »bli stilla och besinna att Herren är Gud« i en tid som denna. I första kapitlet får läsaren möta förtvivlan och maktlöshet, medan det andra kapitlet handlar om förundran över Guds storhet. 

Som ringar på vattnet har ett tilltal till alla kristna och är präglad av Magnus personliga erfarenheter och hans livsresa från förtvivlan och fördömelse till försoning och frihet.

 – Boken är delvis skriven med tanke på EFS vision att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Men hur blir människor förvandlade? Och måste det inte börja med vår egen förvandling? Jesaja gör en resa från »Ve mig, jag förgås« till »Här är jag, sänd mig!« Jag tror många av oss kan känna igen sig i detta utgångsläge. Kanske känner vi av trycket att vi borde svara »Här är jag, sänd mig« när utmaningen att leva mission presenteras. Vad gör man då om man trots allt inte vill? Och somliga vill men gör det inte ändå, säger Magnus. 

Avslutningsvis vill han beskriva ett slags nådens rörelseschema med ett perspektiv som, enligt honom, ibland skymts.

– Evangeliets verkan kan inte bara inskränkas till syndernas förlåtelse utan leder även till individens förvandling. Ibland stöter jag på fördomen om att luthersk teologi har en enkelspårig förkunnelse som enbart kretsar kring nåden som syndernas förlåtelse.

Och att om man vill uppleva Guds kraft och andlig tillväxt så måste man pröva »tyngre grejer« och söka sig till andra sammanhang. Därför vill jag teologiskt lyfta fram detta perspektiv och ge konkreta exempel. I Kristus är förvandling inte bara möjlig, den är i princip oundviklig, genom den helige Ande.