Multi­kulturella församlingar

När den Helige Ande får leda oss blir vi mer inkluderande för varandras olikheter.

Under mitt liv har jag varit med i många olika församlingar. Sedan jag kom till Sverige, har jag ofta känt att det inte funnits plats för min afroamerikanska kristna erfarenhet. När jag föreslagit saker har jag ibland fått höra: »Men i Sverige gör vi såhär«. Detta behöver inte handla om rasism, utan är nog mer ett uttryck för att många kyrkor främst är inriktade på att inkludera etniska svenskar. Liknande problematik finns också i församlingar med andra gudstjänstspråk. På engelska pratar vi om skillnaden mellan att vara multicolored och multicultural.

»Multicolored Church« (»Assimilationskyrka«). Nysvenskar och andra är välkomna till gudstjänster och övrig verksamhet, men på ett svenskt kulturellt sätt. Väldigt lite anpassas efter andra kulturer. I stället är tanken att man successivt lär sig språket och att man med tiden lär sig göra saker på det svenska sättet.

»Multicultural Church« (»Integrationskyrka«). Gudstjänster, verksamheter och beslut genomsyras av det multikulturella perspektivet, som innebär att de olika kulturer, som församlingsmedlemmarna kommer ifrån, är jämställda med den svenska kulturen och ses som en tillgång i församlingslivet. Det finns en större acceptans för att alla inte pratar svenska eller engelska och detta är inte heller på samma sätt ett krav för att få medverka i gudstjänster eller ha förtroendeuppdrag.

Många av våra församlingar inom EFS/Svenska kyrkan är formade i en kultur präglad av lokala traditioner och gemensamt språk och behöver nu sträcka ut en hand till människor av andra kulturer och språk. Under den första pingsten välkomnade Gud tusentals människor av olika nationaliteter in i församlingens gemenskap genom att tala till dem på en mängd olika språk: »När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas … De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.« 

När vi kulturellt inte förstår varandra, blir människor lätt sårade. Men när den Helige Ande får leda oss, blir vi mer inkluderande för varandras olikheter. Vi blir duktigare på att säga förlåt. Om vi vill ha multikulturella församlingar måste vi arbeta för det tillsammans! Vill du göra den resan tillsammans med mig?