Kallad – från England till Örebro

Sylvester Liyanages livsresa har gått från katolska kyrkan på Sri Lanka, via anglikanska kyrkan i England, till Sörbykyrkan i Örebro. Hans dröm är att fylla Conventum Arena i Örebro med ungdomar och dela evangeliet med dem.

I Sörbykyrkan i Örebro arbetar Sylvester Liyanage som präst med ansvar för ungdomsfrågor och vuxna. Han är född och uppvuxen i Sri Lanka, som katolik, men med både katolska och buddhistiska släktingar. Sylvester flyttade till England för att läsa till ingenjör med stöd av sin familj. Under studietiden provade han på att gå till den Anglikanska kyrkan. Han blev engagerad i musikteamet och spelade piano. Med tiden kom han via Alphakurser in som medlem och började snart fungera som ledare. Samtidigt kände Sylvester att hans liv mest bestod av att gå till jobbet varje dag och att tjäna pengar. Han började fundera på om det finns mer i livet och om han kunde bli präst, men visste inte vad det innebar.

I Sylvesters släkt är examen betydelsefull – han valde därför att läsa vidare på en ingenjörsutbildning på masternivå. Ungefär samtidigt blev han ungdomsledare för en grupp 11–13-åringar i den anglikanska församlingen. Först hade han svårt för uppgiften – ungdomarna förstörde bland annat hans cykel – men med tiden växte han in i sin roll och kom att uppskatta den mycket. Han började samtidigt uppleva en inre kallelse till präst – även en yttre kallelse från den kyrka han var aktiv i. Efter masterutbildningen tog han ett års tjänstledigt och blev anställd som ungdomsledare. Under den tiden träffade han även sin fru Lovisa från Sverige. Därefter började han läsa till präst och det blev en fantastisk tid, när han på heltid fick fördjupa sig i Bibeln.

När en svensk konfirmandgrupp besökte England blev Sylvester ansvarig för deras program. De hade fått kontakt med varandra genom Lovisa, som kände ledaren sedan tidigare. Genom bön och predikan blev ungdomarna fyllda av Helig Ande. Dessa grupper återkom år efter år, och det blev fantastiska möten. En av konfirmanderna fick frågan om vad som varit det bästa med resan. Trots turistattraktioner och shopping, svarade hon att det bästa varit upplevelsen av att få lära känna Gud – att inte bara få kunskap om honom. 

Dessa konfirmander från Sverige berörde Sylvester i hjärtat, och runt 2016 upplevde han att Gud kallade honom till Sverige. Han började ringa runt och fick genom New Wine (en förnyelserörelse som finns både i England och i Sverige) en inbjudan att hälsa på och predika i Lysekil. Under tiden där fick han höra om en ledig tjänst i Örebro. Sylvester hade spontant tänkt sig Stockholm eller Göteborg, så det var en oväntad tanke. Men hans fru Lovisas föräldrar är från Örebro-trakten, så de hade ofta varit på besök där. Sylvester ringde upp samarbetskyrkoprästen Jonas Ahlforn von Beetzen och sökte sedan tjänsten. Det blev en stor förändring för hela familjen, som nu även utökats med två barn, men både Lovisa och Sylvester fann frid i beslutet att flytta till Sverige. Hösten 2019 började Sylvester i Sörbykyrkan.

Sedan Sylvester kom till Örebro har det hänt mycket. Under det senaste året har han startat en engelskspråkig och en svenskspråkig konfirmationsgrupp, en ledarskola samt även tuffat på med den existerande ungdomsgruppen. Sylvesters dröm och vision är att fylla Conventum Arena med hela Örebros 15-åringar för att dela evangeliet.

Han har även upptäckt Sörbykyrkans centrala läge, där många passerar förbi dagligen. Senast på Askonsdagen stod han därför utanför kyrkan och erbjöd de förbipasserande samtal samt att få ett kors tecknat i pannan. 

Sylvester upplever en växande utmaning efter pandemin att hitta ledare. Låt oss be tillsammans med honom utifrån Lukas 10:2:

»Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«