Idol-Pär: »Om jag inte får sjunga Gospel vill jag inte vara med.«

EFS:aren Pär Lindberg från Sörbykyrkan i Örebro tog Idol-juryn med storm när han framträdde Kirk Franklins »My life is in your hand«.

Pärs mål med sin sång är att beröra människor på djupet.

– Det är viktigare för mig att min musik är autentisk och betyder något, och mindre viktigt vilka möjligheter musiken ger mig. Det upptäckte jag efter auditionavsnitten. När journalister började höra av sig blev jag obekväm och insåg att jag inte är intresserad av offentlighet och publicitet. Jag vill att folk ska lyssna på det jag sjunger. Gud har gett mig gåvan att sjunga och då vill jag förvalta mitt pund, säger Pär Lindberg. 

Något annat han vill förvalta är sitt personliga vittnesbörd. I Idol-gänget har han tack vare sin öppenhet om tron på Jesus fått möjlighet att evangelisera.

– Eftersom tron är en sådan naturlig del av mig blir det också naturligt att berätta om vad Gud betyder för mig.

För fyra år sedan flyttade gospelsångaren från Södertälje till Örebro där han har arbetat 80 procent som läkare och resterande tid har han ägnat till att skriva gospellåtar. Sörbykyrkan, en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, blev hans andliga hem och idag sitter han i styrelsen.

– Församlingen har varit en sådan välsignelse i mitt liv. Jag började sjunga i gospelkören och engagerade mig i församlingen för några år sedan. Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen är en väldigt god förkunnare också. Församlingen har stöttat mig under hela Idol-resan. Det är många som bett för mig om vägledning och att jag ska bevara mitt hjärta. Det känns jättebra. 

Pärs idolresa slutade med en tolfteplats. Hans fortsatta musikresa går att följa på Instagram under kontot @plindbergmusic

– När jag sjöng You Say av Lauren Daigle så visste jag att jag hade gjort det jag kom för att göra. Efter det framträdandet hörde de kristna artister som jag har drömt om att få samarbeta med, av sig till mig. Nu vet de var mitt hjärta finns i musiken. Av rent egoistiska skäl känner jag att »nu kan jag åka ut« och allt jag upplever nu försöker jag se som en bonus. Men det var någon från församlingen som sa att: »Gud är nog inte klar med dig riktigt än«, säger han och skrattar.