Hallå där, Roland Hyving

… ekonomichef på EFS riks.

Hur ser givandet ut för EFS?

– Vi är positivt överraskade att vi har behållit ett så stort givande trots Corona, inställda gudstjänster och allt annat. Men, vi ligger tre miljoner under budget och behoven är stora, vi vill ju göra mycket mer än vi kan just nu. Jag vill uppmuntra till att fortsätta komma ihåg EFS och Guds verk, trots att det inte blir så många gudstjänster i juletid.

Hur används pengarna som kommer in till EFS?

– Till direkta missionssatsningar både i Sverige och internationellt. Det finns så mycket som vi har på gång och vill göra, men som är beroende av regelbundna gåvor. Vårt 90-konto garanterar att pengarna går dit de ska och inte en för stor del går till administration, och där ligger EFS exceptionellt bra till.

Vad hoppas du inför 2021?

– Jag hoppas att medlemmarna visar samma trohet och kärlek för EFS och Guds verk som de har gjort under alla år hittills.