EFS historia via internet

Nu kan alla få tillgång till delar av EFS arkiv genom www.efsarkiv.nu. När du öppnar sidan visas ett urval av bilder och dokument. I menyn till vänster finns bilderna sorterade på olika länder. När du markerar en bild så syns en liten informationstext. Bilderna kan ses som ett bildspel men går också att ladda ner för att användas lokalt. EFS har cirka 5 000 skioptikonbilder och många av dem är samlade i bildserier. En första serie på 50 bilder med textdokument under temat Chhindwara Indien finns utlagd. Till historiska bilder räknas de som är äldre än 25 år.

Vi har även börjat lägga ut tidningar, ett femtontal årgångar av Missions-Tidning samt brev och dagböcker där texten är renskriven. Bland annat från Rosenius, Onesimus, C J Carlsson, Kjellberg och Lange.

För våra internationella kontakter finns flera av dokumenten även översatta till engelska. Till exempel Langes dagbok 1866–1867 som berättar om de tre första missionärernas ankomst till Eritrea.