Smittande frimodighet

Glädje, inspiration och gemenskap. Att utmanas i bön och en missionell livsstil. Fjolårets medarbetardagar har gjort avtryck. De 275 medarbetare som i november 2015 samlades i Addis Abeba, Etiopien, har samtliga återvänt till sina sammanhang. Budbäraren har träffat några av dem för att undersöka vad som fått följa med hem.

Jonas Ljunggren, Präst EFS Töllsjö, Alingsås.
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Spännande, lärorikt och upplevelserikt.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Det lilla vi gör kan bli väldigt mycket. Vi kan tycka att det är trög mark i Sverige och att det inte händer så mycket när vi försöker berätta evangeliet. När det hamnar i rätt mark, som i Etiopien och på andra håll, blir det jättestort. Vi ska fortsätta så ut och ta med oss att arbetet vi gjort har gett jätteresultat.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Den kulturella kontexten är alltid annorlunda och man måste anpassa sitt arbete efter samhället man själv lever i, men jag tror att överlåtelsen och uthålligheten i bön är något att ta med sig. Vi tror på samma Gud och oavsett om det är ett land där vi ser mycket tillväxt i kyrkorna eller inte så har vi samma tro som de.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag har fått se hur EFS varit till större välsignelse än jag tidigare förstått. Jag har varit medveten om missionsländerna men de har av naturliga skäl varit fysiskt och mentalt långt borta. Nu är det mer en konkret verklighet att EFS har fått vara och är en väldigt stor välsignelse.

Bertil Åman, präst, Kalmar
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Inspiration, utmaning, glädje och gemenskap – det blir fyra!

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Deras böneiver, som vi fick se under den missionshistoriska resan vi gjorde. På en plats vi bodde på blev vi väckta tidigt på morgonen av högljudda böner. Jag vill även ta med mig deras strategitänkande, där man bland annat utbildade sjuksköterskor i hur man för ut evangeliet.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Inspirationen kan man bära med sig. Det handlar inte om att klona, utan om att hitta ett sätt att göra det i sitt eget sammanhang.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag kan känna mig väldigt stolt över vad jag ser. Historien har fått kött på benen och blivit levande på ett nytt sätt. När jag läser om de första missionärerna blir jag både ödmjuk och starkt berörd av deras hängivenhet.

Margareta Cada, organisationssekreterare EFS Sydsverige, Hässleholm
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Glädje, gemenskap och inspiration.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Att tänka på att satsa på de unga. De unga har en inspiration och vision som de äldre inte har. De gavs ett ett stort ansvar genom att de skickades ut för att evangelisera.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Ja, genom att tänka på att ha unga i styrelsen och som hjälpledare. Jag tänker att vi skulle kunna använda oss av mentorskap.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Historien ger avtryck. Det är viktigt och fantastiskt att se vad historien har gjort i Etiopien genom de få människor som ändå kom dit. Vi är en missionsrörelse och vi får påminna oss om att Jesus vill verka i dag.

Magnus Lennartsson, församlingspedagog och scoutkonsulent, Bäckbykyrkan, Västerås.
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Möten, upplevelser och glädje.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Det finns berättelser att använda och föra vidare. En sak jag direkt kunnat använda i barnverksamheten här hemma är att berätta om vårt studiebesök på en skola som drivs av Win Souls for God. Jag har berättat för många om vad det betyder för barnen där att få gå i skola.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Det är många intryck, ett handlar om hur de arbetar utåtriktat. Att vara frimodig, men ändå naturlig och stå för sin kristna tro i vardagen. Vi har en del av detta i Bäckby redan, men det går att använda mer och mer.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Det har blivit ännu tydligare vilken inverkan EFS har haft på missionsfältet och speciellt i Etiopien. Missionärerna åkte ut och stod fast i sin kallelse och nu får vi vara representanter för det och föra arvet vidare. Vi får känna en stolthet i vad det har betytt för många miljoner människor.

Anna-Maria Niemann Björk, distriktskonsulent EFS Västerbotten, Skellefteå
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Stort, magiskt och omvälvande.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Jag upplevde en tacksamhet för vad Sverige har gjort för Etiopien och för deras folk. De uttryckte en otrolig tacksamhet över att vi berättat för dem om Jesus. Den upplevelsen tar jag med mig.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Ja, hemma har vi berättat genom att involvera människor från Etiopien och Eritrea. Vi har haft en kaffeceremoni där de fått visa sina kläder och vi har berättat om de första missionärerna och lite missionshistoria. Vi mötte en kvinna från Etiopien som berättade att EFS sjukhus i Addis Abeba hade räddat hennes barn till livet. Nya berättelser kan poppa upp genom att ordna möten och knyta relationer.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag har aldrig förstått att EFS är så stort i Etiopien. Gud har gjort arbetet i Mekane Yesuskyrkan men lilla EFS har fått vara redskapet. Det är jättestort.

Barbro Jonsson, EFS riksstyrelse, Sörbykyrkan, Örebro.
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Jag hoppas de var berikande, inspirerande och gav en känsla av att historien gör oss frimodiga.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Från medarbetardagarna och mina åtta år i Etiopien som missionär tar jag med mig Mekane Yesuskyrkans frimodighet till att berätta om sin tro i alla möjliga sammanhang. I Sverige tror vi inte att människor letar efter något att tro på, men frimodigheten hos alla att dela sin tro tar jag med mig hem.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Att börja be mer är en utmaning. En annan är att vara stolta och våga dela vår tro fast vi inte alltid vet exakt vad vi ska säga. Vi behöver tala om vad vi har sett och hört, för hur ska någon lära känna Jesus om ingen berättar?

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag tror att nåden är något som EFS är bra på och som är viktigt när vi möter människor. Att få bli upprättad på nytt till nya chanser och möjligheter är något vi behöver ge varandra. Också att en tro på att Gud går med mig i alla livets förhållanden, en tro som bär.

Karin Lindmark, präst i EFS Hortlaxkretsen, Byske.
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Utmaning, uppmuntran och uppdrag.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Dels vill jag ta med mig att barnen räknandes som fullt ut kristna som också kunde be för oss vuxna. Att prata med barnen om att leva med Jesus. Jag tar också med mig deras iver att nå ut till människor med evangeliet. För att få kalla sig församling skulle de ha startat en ny predikoplats. Tänk om alla EFS-föreningar var tvungna att ha en nyplantering någonstans. Det vore jättehäftigt!

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– Vi måste fråga oss vilka missionsområden vi har i Sverige och hur vi ska kunna hjälpa barnen tydligare än att bara leka med dem. Att försöka omsätta det vi tagit del av i praktiken. Det är absolut möjligt om vi låter Gud leda.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag har återfått en stolthet och kärlek till EFS.

Anders Brunnegård, scout­konsulent, Skellefteå.
Beskriv medarbetardagarna i Etiopien med tre ord.
– Häftig upplevelse! Det blir bara två ord.

Vad av det du såg vill du ta med till Sverige?
– Jag såg en väldig glädje och frimodighet att berätta om Jesus. Bland alla vi mötte var det en positiv stämning och en glädje över att vara Jesu lärjunge.

Går det att omsätta erfarenheterna från Addis i ett lokalt sammanhang?
– För mig som jobbar med media var det imponerande att besöka deras tryckeri och mediacenter. Till exempel var det imponerande att de skrev böcker och pamfletter på åtta språk för att täcka hela landet. För att kunna sända radio skickade man inspelningar till Sydafrika och fick det radiomässigt skickat tillbaka. De kämpade hårt och gjorde vad som krävdes för att nå ut.

Har din syn på EFS förändrats efter resan?
– Jag som är ganska ny i EFS har fått upp ögonen för missionsfältet. Det finns ett verkligt engagemang från lokala föreningar för att stötta missionsarbetet. Människor ger genom alla möjliga initiativ och det är imponerande.