EFS förlorar miljonbidrag

Framöver får bara registrerade tros­­sam­fund bidrag från SST.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får enligt en ny lag åtstramade regler. Den mest avgörande förändringen för EFS är att enbart registrerade trossamfund får del av bidragen. EFS är inget självständigt trossamfund, utan en del av Svenska kyrkan, och förlorar därför rätten till organisationsbidrag, liksom lokalanpassningsbidrag som EFS-föreningar kunnat söka vid ombyggnationer.

– Vi förlorar mellan två och tre miljoner per år på detta, pengar som gått till våra föreningar, säger EFS ekonomichef Roland Hyving.

Om man ska se något positivt i detta så finns det en övergångsregel under 2023, som gör att EFS kan söka bidragen ytterligare ett år. Men från och med 2024 är bidraget förlorat.

– Trots allt har vi i alla fall fått ett år till av respit och lite mer tid till omställning. Var med oss och be för frågan, för den föreslagna lagen kommer att ha konsekvenser också för fler av våra trossyskon på sikt, säger Hyving.