Digital demokrati

I mitten av maj hölls EFS 165:e årsmöte – även detta år helt digitalt

Efter lång tid med social distans hade vi hoppats på att äntligen få träffas. Tyvärr såg läget annorlunda ut då både Uppsala och Kalmar drabbades av hög smittspridning av covid-19 och vi fick ställa om i sista stund, med halva presidiet i Kalmar och halva i Uppsala. 

Trots omständigheterna blev årsmötet, som hölls 14–15 maj, väldigt lyckat med goda samtal och intressanta debattinlägg via plattformen VoteIT.

– Värt att notera är att det digitala årsmötet engagerar på ett annat sätt än när vi ses fysiskt. När vi i vanliga fall har ett fåtal debattörer framme vid podiet kan vi på det digitala mötet konstatera en helt annat gensvar, säger Rebecka Cada, organisationssekreterare på EFS.

En av de frågor som engagerade mest var motionen om barnvälsignelse som hade 52 olika inlägg i debatten, samt motionen »Missionsutmaning« som ledde till 33 olika inlägg. Även frågor som vanligt hör till formalia och som sällan väcker debatt fick i det digitala mötet mer uppmärksamhet, såsom frågan om val av valberedning. 

Den fråga som engagerade flest röster var frågan om verksamhetsplan för 2022–2024 där totalt 254 personer röstade utav de 288 ombud som aktiverat ett konto i VoteIT. Årets möte samlade cirka 40% av antal möjliga ombud och hela 95% av alla registrerade ombud deltog.  

– Generellt är det roligt att se att den digitala mötesplatsen skapar utrymme för fler och olika röster. Detta är något som känns bra och stärkande för EFS demokratiska utveckling. Samtidigt är det svårt att ersätta den fysiska platsen där vi får mötas och se varandra i ögonen i debatten, säger Cada. 

Styrelsevalet utföll med omval för samtliga kandidater. På tre år valdes LarsOlov Eriksson, Maria Andersson, Börje Lund och Eyassu Tesfay. Nuvarande styrelse fortsätter därmed sitt arbete. 

På styrelsens konstituerande möte valdes även samma presidium bestående av Lars­Olov Eriksson som ordförande, med Lillemor Persson som första vice ordförande och Tomas Andersson som andra vice ordförande.

På årsmötet behandlades tre motioner: »EFS byte av bank«, »EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i gudstjänst«, och motionen »Missionsutmaning«. Samtliga avslogs i enlighet med styrelsens yttrande. Motionen »EFS och Israel« drogs tillbaka på motionärens begäran. Årsmötet valde också att förlänga verksamhetsplanen för ytterligare tre års tid 2022–2024 och arbeta vidare med EFS fokusområden: att nå nya människor, nya generationer och ett utrustande ledarskap på alla nivåer.  

– Inför framtida årsmöten vill vi titta på hur vi kan ta med oss lärdomar från det digitala mötet till det fysiska formatet. Kanske kan redskap som VoteIT få finnas kvar även i det fysiska mötet för att underlätta röstning och fullmaktsgranskning. Vi ser med tacksamhet på rörelsens öppenhet att lösa utmaningar och prova nya redskap i en utmanande tid, säger Rebecka Cada.