Ärkebiskopen om situationen i Syrien

»Som människor får vi inte vända bort blicken från andras nöd.
I längden kan ingen av oss bevara sin värdighet när andra människor
trampas på. Kristna är alltid kallade att odla hopp även i till synes hopp-lösa situationer.«

I början av oktober gav Ryssland och USA Syriens befolkningen en strimma hopp
om vapenvila. Ärkebiskop Antje Jackeléns uttalande om situationen i Syrien sammanfattar vad vi alla känner inför den pågående mänskliga katastrofen.

Uttalandet i sin helhet hittar du på svenskakyrkan.se