103: Bereden väg för Herran

Vissa psalmer är skrivna för en speciell dag eller tid. Adventspsalmen framför andra är Bereden väg för Herran; den är given på första advent och vi sjunger den gärna också de andra adventshelgerna.

Psalmen skrevs av Frans Michael Franzén, finlandssvensk diktare och kyrkoman, född 1772 i Uleåborg. Denne begåvade man disputerade redan 21 år gammal och blev docent i vältalighet (retorik) året därpå. Karriären fortsatte lika elegant; han var professor vid Åbo akademi i tre ämnen innan han fyllt 30! Parallellt skedde en andlig utveckling och han prästvigdes något år senare. För sin diktning valdes han in i Svenska akademien.

När Sverige 1809 förlorade Finland flyttade han till Sverige. Här blev han kyrkoherde i Kumla och sedan i S:ta Clara församling i Stockholm. Franzén och ärkebiskop J O Wallin var de mest tongivande i kommittén inför 1819 års psalmbok. Under Stockholmstiden var han också i tio år Svenska akademiens ständige sekreterare. 1834 utsågs F M Franzén till biskop i Härnösands stift, som på den tiden var hela norra Sverige, från Medelpad till Norrbotten. Han kvarstod som biskop till sin död, 75 år gammal. 

Franzén har tio originaltexter i vår psalmbok, bland annat påskpsalmen Vad ljus över griften, men den som sjungs mest är hans adventspsalm. Texten är nästan som ett bibelstudium, som fångar upp olika texter om Messias. Den startar i profetian Bana väg för Herren i Jesaja 40:3, fortsätter med Jesu intåg i Jerusalem, vidare till uppmaningen i Psaltaren 24 om att öppna portarna på vid gavel och vers 4 anknyter till Sakarjas profetia om kungen som kommer enkelt, utan ståt och prakt. Alla verser slutar med det mäktiga ropet från evangeliernas berättelser om Jesu intåg i Jerusalem: Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! 

Ja, vi tycker om att sjunga Bereden väg och de andra klassiska adventspsalmerna, men språket kan upplevas ålderdomligt. Därför vill jag till sist påminna om Dig vi lovsjunger, ärar (Sv Ps 443) som en bra psalm i adventstid, särskilt vid familjegudstjänster. Den är en hyllning till Jesus med ett enkelt och begripligt språk och en härlig melodi.