Lutheraner menar Antje är marinerade i tänkandet kring två poler, likt ena sidan lag och å andra sidan nåd: »ibland hör de ihop som ett både–och och ibland är de varandras motsatser som ett antingen– eller.«