Att bejaka, spänningen mellan både och, blir ett vaccin mot att reducera världen till antingen svart eller vitt menar ärkebiskop Antje som gärna betonar den del av trons glädje som Martin Luther lyfte fram.