Desta Hadera, som är regional utvecklingschef på  Mekane Yesuskyrkans utvecklingssektion, uttryckte stor tacksamhet till EFS: – Det finns stora utmaningar här i Rama då området varit hårt drabbat av torka, krig, HIV, fattigdom och stor brist på mat. Som kyrka känns det självklart att hjälpa till på de sätt vi kan. Vi känner oss välsignade för det som hänt genom EFS här. Från djupet av mitt hjärta tackar jag Gud för EFS, deras personal och alla givare. Gud välsigne er!