116: Nu tändas tusen juleljus

Många kvinnor har skrivit psalmtexter men nästan alla tonsättare är män. Länge ansåg männen att komponerande var alltför avancerat för kvinnor! Det finns ändå några som tagit plats i denna manliga värld och till julen påminns vi om en av dem: Emmy Köhler, född 1858, som skrivit både text och melodi till Nu tändas tusen juleljus (SvPs 116). Vem var hon? Psalmbokens register säger: »Lärare, Stockholm, skrev visor och berättelser för barn«. Hennes bakgrund är också intressant, inte minst för den som gillar EFS-historia. 

Emmy Köhler kom från en familj som hade starka band med EFS och missionen så hon var säkert ofta i Betlehemskyrkan som barn. Pappan Armand Welin fanns med i den krets i Stockholm som 1856 grundade Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och valdes in i den första styrelsen. Hennes mor var friherrinnan Wilhelmina Rappe. I släkten fanns också generalen Axel Rappe. Han var ordförande i EFS styrelse i början av 1900-talet och blev den förste EFS-medlem som suttit i Sveriges regering, närmare bestämt som krigsminister.  

Emmy fick en gedigen utbildning i såväl musik som andra ämnen. En tid var hon lärare för Gustav V:s son prins Erik. Hon var bekant med Lina Sandell och hennes omtyckta julsång från 1898 publicerades först i Korsblomman, den julkalender som Lina ansvarade för i många år. Den text vi sjunger idag är nästan ordagrant den som Emmy Köhler skrev för 122 år sedan.

Nu tändas tusen juleljus var tänkt för barnen och kom först in i sångböcker för söndagsskolan och den allmänna skolan. Den hörde länge till »stam­sångerna« som alla skolbarn skulle lära sig. 1986 kom den med i Psalmboken. Numera är den en av de julpsalmer vi sjunger allra mest.

Emmy Köhler var en av den svenska barnvisans pionjärer och skrev bland annat melodin till Raska fötter springa tripp tripp tripp. Hon är begravd i Fresta, Sollentuna. I församlingen är hon inte bortglömd. Där invigdes i fjol ett litet museum, som fick namnet Emmy Köhlers Musikmuseum för barnvisor.