Tidningen Dagen utsedd till årets insamlare

Under årskonferensen gav EFS utmärkelsen »Årets insamlare« till tidningen Dagen. Juryns motivering löd: »På eget initiativ skildrade Dagen arbetet som EFS gör bland svältdrabbade i Etiopien. Detta blev inledningen till den gemensamma insamlingen ’Afrika svälter’ där Dagen aktivt under flera månader uppmanade sina läsare att ge svältande barn skollunch. Resultatet blev tre miljoner kronor till skolluncher i Etiopien och 6400 elever fick livsavgörande hjälp i en utsatt situation«.

Johan Ericson, kommunikations- och insamlingschef på EFS, fyllde i med följande under prisutdelningen:

– Dagen har på ett fantastiskt sätt skildrat vårt arbete i missionen och insamlingen. Vi själva har haft stora annonser men utan deras hjälp, engagemang och partnerskap så hade det aldrig blivit så bra. Tre miljoner kronor samlades in och väldigt många nya givare upptäckte EFS som missionsorganisation. Det är vi otroligt tacksamma för.