Thornells på svensk mark

EFS-missionärerna lämnade Etiopien på grund av rådande inbördeskrig.

I november landade Andreas, Frida och deras tre barn på svensk mark igen. Detta efter att det pågående inbördeskriget i Etiopien har trappats upp och kommit allt närmre huvudstaden Addis Abeba.

– Beslutet att lämna Etiopien var mycket ledsamt, men ändå självklart för barnens skull, då deras skola valde att »stänga ner« och övergå till onlineundervisning, säger Andreas. 

Familjen hoppas få återvända i januari, men det är i skrivande stund mycket osäkert. Andreas uppmanar till fortsatt bön för Etiopien och dess folk.

– Det finns så mycket tragedi i ett sådant här krig och det kommer troligen att ta flera år att läka alla sår. Vi vet att många bett för oss och för landet och det är vi så tacksamma för. Nu är det verkligen tid att be för Etiopien och alla som drabbas. 

efs.nu finns en längre intervju med Andreas.