Stipendium till Johannelundstudent

För andra året i rad delas St Ansgar och St Eriks stipendium på 5 000 kronor ut. Denna gång till Joel Jarbo efter hans uppsats om hur begreppet evangelisation uppfattas i Svenska kyrkan. Jarbo är student vid Johannelunds teologiska högskola och blivande pastorsadjunkt i Båstad.

– Hans uppsats lyfter upp ett viktigt ämne, nämligen hur evangelisation uppfattas bland präster i församlingstjänst. Det får i sin tur följder på pastoral praxis liksom hur församlingsinstruktioner och budgetar prioriteras, säger Johannes Tirén, komminister i Härnösands stift och initiativtagare till stipendiet.

Joel själv säger så här:

– Det känns jättekul att bli uppmärksammad på detta sätt. Mest glad är jag för att det finns krafter inom kyrkan som i dag uppmuntrar till församlingsutveckling och evangelisation. Det känns hoppfullt. Jag tror vi lever i en tid då kyrkan behöver återupptäcka evangelisationens kallelse, dess gåva och möjlighet. Det säger i alla fall min forskning som visar på stor utvecklingspotential inom området.