Självförtroendet i en egen signatur

I norra Tanzania bor massajerna. Där verkar även EFS missionär Ulf Ekängen. Genom gudstjänster och undervisning har han fått se hur utbildning och läskunnighet minskat massaj­folkets utsatthet.

Marginaliserade, utan makt att påverka samhället, har massajerna sedan länge varit en utsatt grupp.

– Hotet mot massajerna är inte i mötet med oss vitingar. Hotet är staten. Har de ingenting att sätta emot där, då är det kris, säger Ulf.

Historiskt har analfabetismen varit hög och massajer har fördrivits från landområden på grund av detta.

– Vi har så många exempel från Serengeti nationalpark och andra nationalparker där massajer blivit lurade för att de inte vet innebörden av avtalen de har signerat.

Ulf berättar att swahilitalande ofta ser ner på massajerna, exempelvis förväntas en person i traditionella massajkläder som kommer in på en bank inte förstå vad som pågår. Vissa traditionsenligt klädda massajer har blivit ombedda av chaufförer på långfärdsbussar att visa att de har underkläder på sig innan de fått kliva ombord.

Många unga massajmän har flyttat från massajbebyggelsen ute i vildmarken in till staden Dodoma där Ulf bor. På grund av detta är Ulf delaktig i att anordna massajgudstjänster med ett sjuttiotal besökare varje vecka.

– När vi startade massajgudstjänsterna, för 5–6 år sedan, tog vi upp många ämnen som vi trodde var värdefulla för massajerna. Först hade vi våra gudstjänster och därefter utbildning. Det handlade givetvis om aids, om att hantera de pengar man får in när man arbetar som vakt och hur de pengarna ska bli till välsignelse för dem där hemma. Då kom frågan upp om vi kunde starta en läskurs för dem.

Ulf kontaktade en pensionerad lärare som höll kurserna under de två första åren. I dag sker undervisningen i samarbete med grundskolor i närheten där det finns olika klasser beroende på tidigare kunskapsnivå.

– Ju mer swahili de kan skriva och läsa, desto större självförtroende och bättre ordning tycks de få på livet. De vågar prata med sina arbetsgivare där de vaktar, de vågar fråga om en lite högre lön. Att kunna skriva sin signatur och inte bara signera med sin tumme – det gör att du får starkare självförtroende. Hos dem som har varit hos oss länge ser vi att nästan ingen längre dricker alkohol, vilket var ett stort problem hos de nya massajerna som kom in till stan.

Trots att analfabetismen varit hög hos massajerna historiskt, betonar Ulf vilken stor kunskap det finns hos massajerna genom den muntliga traditionen. Exempelvis har massajer mycket goda kunskaper inom boskapsskötsel och förståelse för hur man möter vilda djur. I dag ser fler föräldrar värdet i utbildning och antalet barn i skolan ökar.

– Det finns risk att lite av deras kunskap går förlorad. Viss massajkunskap försvinner när fler barn börjar gå i skolan.

Ulf berättar hur massajerna i förberedelse för omskärelsen samlade pojkarna för undervisning i massajkunskap flera timmar om dagen under flera månader. En tradition som försvinner mer och mer när pojkarna går i skolan istället. Också de unga männen i stan förlorar delar av kulturen när de inte längre deltar vid festerna och hör den muntliga traditionen.

– Men jag hävdar mycket bestämt, att om de ska ha en identitet som massaj måste de ha utbildning och något att sätta emot swahilisamhället, avslutar Ulf.