Osäker framtid för Mosuls kristna

Den svenska EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) var på plats när kyrkklockorna återigen ringde i staden. »Förstörelsen är stor i staden och kyrkorna svårt skadade av kalifatets metodiska förstörelse av kristna symboler. Men att kunna stå här i dag, i den utbrända kyrkan, och lyssna till psalmsång där IS tills nyligen hade sin skjutbana, inger glädje och hopp«, skrev han på sociala medier efter besöket.

Lars Adaktusson har varit med och tagit fram en resolution som nu klubbats igenom i Europaparlamentet. Resolutionen ställer sig bakom ett politiskt självstyre för assyrier, syrianer, kaldéer och yazidier för att säkerställa dessa gruppers säkerhet.

– Tillåts etniska och religiösa motsättningar att blomma ut den dag Mosul är befriat och Islamiska staten besegrad, står vi inför en situation där 1 700 år av kristen närvaro i regionen riskerar att utplånas. Därför krävs omfattade politiskt stöd och aktivt engagemang från EU:s sida, säger Adaktusson i ett pressmeddelande.

I takt med att IS trycks tillbaka allt mer börjar kristna och andra minoriteter från Nineve-slätten drömma om ett återvändande. Att IS skulle försvinna innebär dock inte att människorna där känner sig trygga. EFS missionssekreterare Erik Johansson, som vid flera tillfällen varit i området och som nyligen kom hem från en resa i norra Irak, menar att det är svårt att sia om vad som kommer att hända längre fram. Redan innan IS tog över makten i Mosul hade många kristna valt att lämna sina hem där. Erik tycker spontant att EU:s resolution låter bra, men ställer sig frågan om man verkligen kommer kunna backa upp den.

– Det är en sak att fatta fina beslut, men detta måsta genomföras i praktiken. Resolutionen är bara ett beslut i Europaparlamentet men förhoppningsvis kan den vara med och påverka den Irakiska regeringen. Alla kristna jag har mött i området vill ha en sådan lösning och ser en militärt fredad zon som en förutsättning för att kunna bo kvar i området, säger han.

Nineveslätten var länge ett område med kristna som en klar majoritet av befolkningen konstaterar Erik. Han ställer sig personligen positiv till Adaktussons förslag och menar att ett självstyre skulle kunna vara rimligt utifrån demokratiska principer men är tveksam till  om regeringen i Bagdad kommer gå med på det.

Har den senaste tiden tänt ett hopp för kristna och andra minoriteter i området?

– Det tror jag, men det som hänt senaste veckorna är inte tillräckligt. De senaste tio åren har vi sett en sakta strypning av den kristna närvaron i regionen. Detta nådde sin kulmen 2014, när IS klev in. Problemen är större än IS, därför måste de kristna garanteras att de får tillbaka sina egendomar, kyrkor och bostäder, säger Erik.

En försoningsprocess skulle behövas på sikt om kristna och muslimer återigen ska kunna leva sida vid sida i Mosul, menar Erik. Minoritetsgruppers historia finns inte med i läroplanen för skolbarn i Irak. Det är ett exempel på ett av många hinder för att kunna bringa försoning. EFS stöttar Capni, en organisation som tar hand om traumatiserade barn, både kristna och muslimer. En viktig del i det arbetet är att ge dem undervisning om sin egen historia. Även om IS försvinner är vägen alltså fortfarande lång till en hållbar och stabil fred.