Indisk biskop har dött

Den älskade och uppskattade biskopen Emmanuel Panchoo, som tjänade i den Evangeliska Lutherska kyrkan i Chhindwara, Madhya Pradesh, avled den 23 april på Padhar sjukhus efter att ha insjuknat i covid-19. Han blev 69 år gammal. 

Minnesruna av Erik Johansson:

Biskop Emmanuel Panchoo, som avled den 23 april vid Padhar sjukhus i sviterna av covid-19, var kyrkans biskop i fjorton år. Han tjänstgjorde på den post där EFS genom historien ende biskop, Rubin Israelsson, tjänstgjorde 1969–80.

Biskop Panchoo vigdes till sin tjänst den 20 februari 2007 i Chhindwara, Madhya Pradesh. Trots stora svårigheter tjänade han hängivet sin kyrka och under hans år ökade såväl antalet medlemmar som församlingar kraftigt. Han vigde också ett stort antal präster till tjänst, däribland några kvinnor, de första i ELC i Madhya Pradesh. 

Genom åren blev biskop Panchoo en nära vän. Jag kommer sakna hans varma vänskap. Biskop Emmanuel Panchoo efterlämnar en son med familj.

»Hans Herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.« (Matt 25:21)

Vila i frid till uppståndelsens morgon!

Erik Johansson, internationell missions­sekreterare, EFS