Detaljerna hotar ibland att kidnappa fokus

Många människor avger vid ingången till ett nytt år ett nyårslöfte. Personligen gör jag inte det, men jag förstår syftet – att försöka hitta ett fokus och att stanna upp vid det som behöver prioriteras.

I EFS arbete på alla nivåer lokalt, regionalt och centralt finns det många enskilda frågor som ibland vill ta all vår uppmärksamhet. Det gör att frågan om att hålla fokus verkligen aktualiseras. De frågor som hotar att ta över är olika, oftast är det våra hjärtefrågor kring verksamheter, ibland är det stora överhängande utmaningar som exempelvis ekonomin. Troligtvis är inget av det oviktigt och delarna behövs för helheten.

EFS är en missionsrörelse. Vårt huvuduppdrag är att människor ska få höra om Jesus och komma till tro på honom, hitta en gemenskap att höra hemma i och sedan växa i lärjungaskap till Jesus. Allt annat vi gör, från gudstjänst till diverse verksamheter och praktiska saker, som förvaltning av fastigheter och insamling av pengar, behöver stå i proportion och relation till uppdraget. Det är lätt att tala om uppdraget, men i verkligheten hotar ibland detaljerna att liksom kidnappa vårt fokus.

Om vi återgår till tanken med nyårslöften vet vi att det ofta är svårt att hålla löftena. Kanske är man ensam om att ha bestämt sin inriktning och när omgivningen väljer att göra som förut blir det svårt. Att göra saker tillsammans är enklare och att ha ett gemensamt fokus gör skillnad. Under 2018 vill EFS på olika sätt lyfta EFS uppdrag bland annat på EFS och Salts årskonferens i Luleå, så att vi tillsammans kan hjälpa varandra att hålla fokus på uppdraget.

Att tala och skriva om vårt uppdrag kan vi göra och det kommer vi att göra, men att tända elden som brinner i våra hjärtan kring det uppdraget kan vi inte göra. Tänk om vi tillsammans under 2018 fick be: »Herre, låt mig få möta Dig, se Dig, upptäcka vem Du är och vad Du gör, så att jag inte längre kan tiga med vad jag har sett och hört. «

Kerstin Oderhem
EFS missionsföreståndare