»Den stora berättelsen«

Angeläget tema för Mission i Sverige som i år arrangeras på tre orter.

Temat syftar på Guds handlande med världen och med människan – om skapelsen, syndafallet och försoningen, berättar Sara Nilsson Edström, församlingsherde i Gamla Uppsala.

– Det känns angeläget och behöver återupptäckas. Våra liv vilar i något större. Det är viktigt att vi påminns om det, särskilt nu i kristider när mycket i vår vanliga trygghet har rubbats.

Sara ser konferensen som ett utmärkt tillfälle för präster, diakoner och församlingsmedarbetare att få egen påfyllning. Konferensen strävar att ge en teologisk fördjupning och inspiration på hur man kan gestalta berättelsen praktiskt.

På grund av rådande restriktioner arrangeras årets konferens på tre olika platser och samlingarna är begränsade till 50 personer. Den 5 oktober hålls den i Lötenkyrkan i Uppsala.

– Vi försöker arrangera så smittsäkert som möjligt. Lötenkyrkan är en stor lokal där man kan sitta på avstånd, säger Sara.