Att leva mission idag

Martin Alexandersson och Maria Smeds var två av talarna när EFS Mittnorrland bjöd in till missionsområdeskonferensen.

Under en hösthelg kom EFS:are från Ö-viksområdet samman till missionområdeskonferens. Temat »Leva Mission« var den röda tråden i seminarier och gudstjänster. Vi vägleddes i ämnet av Martin Alexandersson från EFS Sverigeavdelning. Utifrån att Jesus har all makt, har han gett oss uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ändå finns det sådant som hindrar oss. Det ena är fruktan – ytterst sett rädslan att förlora kontrollen och att inte vara älskad – och det andra är avsaknad av praktiska verktyg för att leva mission.

Även Maria Smeds från nyplanteringen EFS Nordsápmi undervisade. Hon berättade om hur hon drabbades av Herrens tilltal – att hon skulle besöka samerna – och har sedan några år verkat inom Vittangi församling. Många berördes av hennes personliga berättelse och sång. Att vara pionjär i nordligaste Sverige har tidvis varit utmanande, men hon har på ett underbart vis fått se ett team föras samman som delar visionen.