Ärkebiskopen lyfter de förföljda kristnas situation

Ärkebiskop Antje Jackelén blev nyligen intervjuad i TV4:s Nyhetsmorgon kring hennes resor till länder där kristna förföljs. I intervjun talade hon om vikten av att kyrkor som lever under olika villkor träffas, stödjer och ber för varandra. Hon berättade också att hon blir ödmjuk när hon möter kristna som tvingas förhålla sig till det faktum att de kan behöva dö för sin tro.

– Kyrkan finns inte till för sin egen skull, utan för världens skull – den värld som Gud så älskade att han gav den sin ende son. Det tror jag är en insikt som löper tvärs genom alla kyrkotraditioner. När vi följer Jesus är vi kallade att möta vår nästa i kärlek och respekt, och bidra till samhällets bästa. Den pakistanska kyrkans hållning fyllde mig med respekt, säger Antje Jackelén, till Budbäraren om de kristna som en helande närvaro.

Hon tycker det är viktigt att lyssna på de förföljdas berättelser, att de ger hopp genom att visa på tron som motståndskraft mitt i fruktansvärda levnadsförhållanden.

Hur skulle du vilja att Svenska kyrkans arbete för förföljda kristna utvecklas?

– Ett område handlar om att stärka vårt arbete i regioner där vi inte tidigare arbetat. Vi har etablerade kyrkorelationer som går långt tillbaka i länder som Pakistan och Israel/Palestina. Då är det naturligt att mobilisera stöd och samverkan genom dessa kyrkor. Historiskt har vi, förutom den humanitära hjälpen, inte haft något motsvarande arbete i Irak och Syrien. Nu håller vi på att bygga upp mer långsiktiga samverkansformer med kristna i Irak. Det ser jag som angeläget, säger hon avslutningsvis.