EFS nya styrelse består av (fr. v.): Jonas Nordén, Maria Andersson, Lars Häggberg, Anna-Karin Westman, Roger Wikström, Eyassu Tesfay, Krister Bredmar, Tomas Andersson, Stefan Svensson, LarsOlov Eriksson, Börje Lund och Elin Lycklund.