Folkhögskolorna drabbas av minskade bidrag

Utbildningar läggs ned när budgeten minskas med en halv miljard kronor.

I regeringens budget får folkhögskolorna och studieförbunden 4,3 miljarder kronor i statligt stöd – en minskning på 573 miljoner kronor jämfört med förra året. EFS åtta folkhögskolor påverkas alla av beslutet.

De senaste årens satsning på yrkeskurser fortsätter inte, och de skolor som utökat sin verksamhet tvingas lägga ned utbildningar. Möjlighet att söka projektmedel och riktade bidrag finns fortfarande, men ger inte samma kontinuitet som statsbidragen. Inflationen innebär därtill ökade omkostnader. Att skala ner mitt under en lågkonjunktur ser Johannes Dahlén, tf rektor på Glimåkra folkhögskola, som problematiskt.

– Om arbetslösheten stiger är folkhögskolan en jätteviktig utbildningsform

Solviks folkhögskola har fått lägga ner sin taxichaufförsutbildning och tror att deltagarantalet på skolan kommer att sjunka till hösten. Sundsgårdens folkhögskola har de senaste åren startat många nya linjer som nu måste pausas eller avslutas. 

– Det rör sig om utbildningar där många går vidare till högre studier eller direkt in i ett bristyrke. Att nedmontera meningsfull verksamhet som innebär betydande samhällsnytta och som stärker individen är oerhört trist, säger rektor Anneli Appelskog.