Ett ständigt aktuellt budskap

Nu har den fjärde och sista volymen i bokserien Guds barns trygghet släppts.

Bokserien innehåller predikoutkast från Carl Olof Rosenius, en av EFS förgrundsgestalter. Till dessa utkast har fogats en serie nutida predikningar över samma texter av förkunnare med olika samfundstillhörighet. LarsOlov Eriksson, som varit textredaktör, tycker att det har varit ett sant nöje att sammanställa alla texter och arbeta med böckerna.

– Det har varit roligt och givande att läsa Rosenius utkast. Att se hur han tänkte i upplägget av en predikan, samt hur strukturerad och genomtänkt han är. Som predikant är Rosenius aktuell än idag med sitt budskap om att människan inte kan frälsa sig själv, utan att allt är en gåva från Gud. I vår iver att visa att vi duger inför både människor och Gud, vill vi hela tiden förbättra oss själva, men där pekar Rosenius outtröttligt på vad Jesus gjort för oss. Det är ett viktigt och tidlöst budskap.

Bland de samtida predikanter som har lagt ut samma texter som Rosenius, hittas bland andra missionsföreståndare Kerstin Oderhem, pingstpastorn Tomas Sjödin, den svenskkyrkliga prästen Anna Sophia Bonde och den katolske biskopen Anders Arborelius. Att få samarbeta och ge respons på predikanternas texter tycker LarsOlov har varit givande.

– Jag har många goda minnen av just samtal med predikanterna. Det är sällan man håller en predikan och får direkt respons, men här har vi haft en levande dialog, vilket jag har haft mycket glädje av.

LarsOlov önskar att serien ska hjälpa läsaren tränga in i och meditera över bibeltexterna såsom Rosenius gjorde. Som förkunnare var han allt annat än ytlig, menar LarsOlov, och böckerna hoppas han kan bidra till att låta bibelordet landa hos läsaren.

– Det känns bra att ha avslutat detta projekt och vi hoppas det kan bli många till glädje. Rosenius var en god människokännare, han vrider och vänder på frågor som är relevanta för oss alla – hur man bearbetar sin egen tro och uppfattning. Det är fascinerande.